Bekkenfysiotherapie voor transgenders

035FYSIO is aangesloten bij het zorgnetwerk bij genderdysforie van het Amsterdam UMC. 

Transgenders zien we vaak in verschillende fases van hun leven. Het is belangrijk dat de verbinding en 'feeling' met bekkenbodem en bekkengebied aanwezig zijn, zodat plassen, ontlasten en vrijen zonder problemen verloopt. 

Pre-operatief is het prettig om te weten wat de functies zijn van de bekkenbodem en dat u bewust kan sturen op de functies. Dit maakt herstel op besturing van de bekkenbodem na een operatie makkelijker.

Post-operatief, na vermannelijkende operaties, kunnen er weleens complicaties ontstaan op het gebied van plassen en wat betreft de seksuele functionaliteit. 

Post-operatief, na feminiserende operaties, kan het zijn dat er nazorg nodig is op het gebied van dilateren en spoelen.


Op de website van Amsterdam UMC, op de website van Youz en op de website van het GSA Netwerkvindt u meer informatie over genderdysforie. 

© 035FYSIO
Fysiotherapie in hartje Hilversum