Skip to main content

Bekkenfysiotherapie voor kinderen


Zindelijkheidsproces kinderen

De kinderbekkenfysiotherapeut richt zich bij kinderen vooral op het zindelijkheidsproces, zij heeft een aanvullende opleiding gevolgd; incontinentie bij kinderen. We hebben het dan over verschillende vormen van incontinentie zoals urine-incontinentie overdag, urine-incontinentie in de nacht en ontlastingsincontinentie.

Bij de behandeling staat het kind centraal. Daarnaast worden ook invloeden van buitenaf meegenomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gezin of school. Vaak spelen deze ook een rol in de oplossing van het probleem. Ten slotte kijken we in de behandeling ook naar anatomische factoren die invloed kunnen hebben op het zindelijkheidsproces. Dit gebeurt eventueel in overleg met een (kinder)uroloog en/of kinderarts.

Obstipatie bij kinderen

Obstipatie bij kinderen komt vaak voor. Vaak komt men erachter als het kind niet goed zindelijk wordt voor ontlasting of bij vegen die terug worden gevonden in de onderbroek. Soms kunnen pijnklachten en uitstelgedrag de oorzaak zijn van obstipatie. Ook kan het zo zijn dat bij urineverlies de uiteindelijke boosdoener obstipatie blijkt te zijn.  

De kinderbekkenfysiotherapeut brengt met u en het kind in kaart waar het probleem vandaan komt en wat de beste weg is naar de oplossing. 

Pijnklachten bekkengebied kinderen

Pijnklachten in het bekken(bodem)gebied, komen bij kinderen ook vaak voor. Soms is er een duidelijke aanleiding ma,ar vaak zijn de klachten vaag en worden ze bestempeld als buikpijn.  

De bekkenfysiotherapeut heeft veel ervaring in onderzoeken waar de klachten vandaan komen. Problemen worden goed in kaart gebracht en behandeling vindt gericht plaats. Problemen voortkomend uit een disbalans in de darmen, behandel je uiteraard anders dan problemen voortkomend uit spanning. Indien noodzakelijk, kan (via de huisarts) worden verwezen naar andere specialisten.  

Verwijzing en vergoeding

Vaak heeft u al een verwijzing van een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kan ook op eigen initiatief een afspraak maken.  

De eerste 18 behandelingen kinderbekkenfysiotherapie, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hoeveel behandelingen u daarna vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering.  


Contact

Heeft u klachten en vraagt u zich af of de bekkenbodem wellicht een rol speelt, dan mag u natuurlijk altijd contact opnemen.